29.04.2019
Vietējā amatniecības centra izveide Vijciemā

 

Vijciema sākumskolas telpās ierīkots Vietējās amatniecības centrs. Tika izremontētas divas telpas un iegādāts aprīkojums: galdi (4 gab.), plaukti (2 gab.), virtuves mēbeļu komplekts, overloks, adāmmašīns, adāmmašīnas piederumi, šujmašīna un manekens.

 

Tagad projekts ir noslēdzies un telpas ir sakārtotas darbam, lai rokdarbu pulciņš varētu sākt darbu labiekārtotās telpās. Tikko Vijciema tautas nama telpās gan vietējie, gan ciemiņi varēja apskatīt rokdarbu izstādi. Apmeklētājus priecēja dažādās tehnikās adīti, tamborēti, austi un izšūti darbiņi, kas tapuši pa rudens un ziemas garajiem vakariem. Čaklās rokdarbnieces ar nepacietību gaida jauno telpu atklāšanu, kad varēs sākt apgūt prasmes darbam ar adāmmašīnu. Rokdarbu pulciņa vadītāja Anita Lotiņa apmeklē kursus “Pirmā līmeņa mašīnadīšanas kursi šūšanas un rokdarbu skolā ,,Burda Rīga””, lai pēc tam varētu apmācīt pārējās dalībnieces. Tagad gan ārā ir pavasaris un rokdarbiem daudz laika neatliek, bet domājams, ka nākamajā pavasarī mūs atkal priecēs rokdarbu izstāde ar interesantiem un gaumīgiem darbiem.

 

Projekta “Vietējā amatniecības centra izveide Vijciemā” mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības iespēju dažādošana Vijciema pagastā, izveidojot Vietējās amatniecības centru, lai pagasta iedzīvotāji varētu nodarboties ar dažādiem daiļamatniecības un mājsaimniecības veidiem, pilnveidot zināšanas un popularizēt vietējo iedzīvotāju radošās aktivitātes un radītos izstrādājumus. Projekta attiecināmās izmaksas 12 188,36 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 10 969,53 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 1 218,83 EUR.

 

Projekts tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

E – pasts: jana.putnina@valka.lv

Aīda Vītola

Vijciema sākumskolas direktore

Mob. tālr.: 26430527

E – pasts: vijciems.skola@valka.lv

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.