23.02.2023
Pieejami bezmaksas latviešu valodas kursi remigrantiem

Programmas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguves pieejamību tiem remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri Latvijā atgriežas vai pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgāka ārpus tās robežām nodzīvota laika un kuriem latviešu valoda nav pirmā vai dzimtā valoda, vai kuriem ir nepieciešama tās pilnveidošana lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un remigrantu un viņu ģimenes locekļu sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā.

 

Nodarbības notiks - pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās, plkst. 17:30 - 19:30**

**Nodarbību uzsākšanās laiks un datums var mainīties, atkarībā no nokomplektēto grupu skaita.

 

Nodarbības notiks tiešsaistē, ZOOM platformā.

Jautājumu gadījumā, lūdzu zvaniet – 25991222

 

Lai pieteiktos dodies https://ej.uz/mcalfa-latviesu-valodas-kursi

Vairāk informācijas:  https://ej.uz/mcalfa-reemigranti

 

*Šī konkursa ietvaros remigrants ir persona (diasporas pārstāvis), kura ir atgriezusies vai pārcēlusies, vai plāno atgriezties vai pārcelties no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes un ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, persona, kurai piešķirts repatrianta statuss, vai persona, kas ir tiesīga iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā Pilsonības likuma izpratnē, kā arī minētās personas ģimenes locekļi (bērns, mazbērns, vecāks, vecvecāks vai laulātais), ja tie atgriežas vai pārceļas no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā kopā ar minēto personu.

 

„Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem." #ValodaLVRM2022

 

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

*** Datumam lūgums nepievērst uzmanību, jo mācības neuzsākās 23. janvārī.

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

"MC Alfa - mācību centrs"

Administrācija

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.