30.05.2019
Izsludināts projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” būvdarbu iepirkums

 

2019. gada maijā Valgas pilsētas valde izsludināja projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” būvdarbu iepirkumu. Lai iegūtu tehniski un ekonomiski labāko risinājumu, tiek rīkots viens būvdarbu iepirkums gan Valgas, gan Valkas pusei.

 

Ar informāciju par būvdarbu iepirkumu var iepazīties https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1560316/general-info (reģistrācijas numurs 206895). Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz minētajā elektroniskajā sistēmā līdz 2019. gada 19. jūnija 12:00.

 

Projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” mērķis ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā. Projektā paredzēts izbūvēt gājēju tiltu ar šūpolēm pāri Varžupītei, centrālo laukumu ar skatuvi / nojumi un bērnu rotaļu laukumu, gājēju takas gar Varžupīti, pie Ramsi ūdensdzirnavām ierīkot kultūras un sporta aktivitāšu centru, kā arī Raiņa / Sõpruse ielu posmā no Latgales ielas Latvijā līdz Raja ielai Igaunijā pārveidot par gājēju ielu. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 3 529 411,76 EUR no kurām 85% jeb 2 999 999,98 EUR ir INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 finansējums (ERAF).

 

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas vadītāja

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.