18.05.2018
Izstrādā Valgas – Valkas Centra būvprojektu

Valkas novada dome sadarbībā ar Valgas pašvaldību īsteno INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projektu „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (Nr. Est-Lat 51). Pašlaik notiek Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas būvprojektu izstrāde, ko veic arhitektu birojs no Spānijas “In Project Studio Barcelona SPC”. Plānots būvprojektu pabeigt līdz 2018. gada jūlija beigām un būvdarbus uzsākt līdz 2018.gada beigām.

 

Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā paredzēts izbūvēt gājēju tiltu pāri Varžupītei ar šūpolēm, centrālo laukumu ar skatuvi / nojumi un bērnu rotaļu laukumu, gājēju takas gar Varžupīti, pie Ramsi ūdensdzirnavām ierīkot kultūras un sporta aktivitāšu centru, kā arī Raiņa / Sõpruse ielu posmā no Latgales ielas Latvijā līdz Raja ielai Igaunijā pārveidot par gājēju ielu.

 

Projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” mērķis ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 3 529 411,76 EUR no kurām 85% jeb 2 999 999,98 EUR ir INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 finansējums (ERAF). Valkas novada domes budžets projektā ir 1 777 987,29 EUR, t.sk., 1 511 289,19 EUR (85%) ERAF finansējums, 88 899,36 EUR (5%) valsts budžeta dotācija un 177 798,74 EUR (10%) Valkas novada domes līdzfinansējums.

 

 

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Jana Putniņa

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.