07.06.2018
Notikusi projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” mārketinga aktivitāšu sanāksme

 

 

Piektdien, 1.jūnijā notika projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” sanāksme, kurā Valgas un Valkas pašvaldību pārstāvji pārrunāja projekta mārketinga aktivitātes. Dalībnieki diskutēja par projektā paredzētiem Valgas-Valkas centra mārketinga un veicināšanas mērķiem un to sasniegšanas aktivitātēm. Jaunizveidotā Dvīņu pilsētu centra atpazīstamības veicināšanai ir paredzētas regulāras preses relīzes un publikācijas, dažādas interneta mārketinga metodes, mārketinga materiālu sagatavošana, tūrisma un investīciju veicināšanas pasākumu organizēšana, dalība dažādos tūrisma un investīciju veicināšanas tīklojumos, kopīga tūrisma informācijas punkta izveide u.tml. Tuvākajā laikā plānots izstrādāt Komunikāciju un mārketinga plānu ietverot konkrētas mārketinga un veicināšanas aktivitātes un laika grafiku.

Projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” mērķis ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā. Projektā paredzēts izbūvēt gājēju tiltu ar šūpolēm pāri Varžupītei, centrālo laukumu ar skatuvi / nojumi un bērnu rotaļu laukumu, gājēju takas gar Varžupīti, pie Ramsi ūdensdzirnavām ierīkot kultūras un sporta aktivitāšu centru, kā arī Raiņa / Sõpruse ielu posmā no Latgales ielas Latvijā līdz Raja ielai Igaunijā pārveidot par gājēju ielu. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 3 529 411,76 EUR no kurām 85% jeb 2 999 999,98 EUR ir INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 finansējums (ERAF).

 

Sanāksmē piedalījās priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, Gunta Smane, Ainārs Zābers, Zane Brūvere-Kvēpa un Jana Putniņa no Valkas novada domes, Sanda Strazdiņa un Dainis Čapiņš no valkas Tūrisma informācijas biroja, un priekšsēdētājs Margus Lepik, Anni Teetsmann and Põim Kama no Valgas pašvaldības.

 

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas vadītāja

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.