02.03.2022
Tapusi unikāla fotogrāmata “Valka – Valga”

 

INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība”, Nr. Est – Lat 51 ietvaros, izdota fotogrāmata “Valka – Valga”. Grāmatas izdošana ir viena no projekta marketinga aktivitātēm.

 

Grāmata iespiesta Jelgavas tipogrāfijā 500 eksemplāros (250 Valkas pašvaldībai, 250 Valgas pašvaldībai). Grāmatai ir oriģināls dizains - tā ir ar lina auduma vākiem, ar lina diegiem cauršūtām lapām un vienlaicīgi atverama ar informāciju par abām dvīņu pilsētām, tas ir, vienlaicīgi var izlasīt un apskatīt fotogrāfijas par Valku – Valgu – vienu pilsētu divās valstīs.

 

Fotogrāmatas idejas autore ir Maruta Stabulniece (Valkas Mākslas skolas skolotāja), bet grāmatas dizainu izstrādāja SIA “Bumbierkoks” (radošais direktors Gatis Poikāns).

 

Tekstu autors ir Kuido Merits. Grāmatā izmantotas R. Johansona, R. Vutt, R. Aunapu, SIA “Bumbierkoka”, kā arī Valkas novada pašvaldības arhīva fotogrāfijas. Vēsturiskās fotogrāfijas ir no Valkas novadpētniecības muzeja krājuma un Valgas muzeja. Paldies par sadarbību grāmatas tapšanā sakām: Valkas novadpētniecības muzeja speciālistēm Ligitai Drubiņai un Aijai Priedītei, tautas deju kolektīva “Vainadziņš” pārstāvei Tijai Bērtiņai, tautas deju kolektīva “Vendīgs” vadītājai Vinetai Skutānei un deju kolektīva “Vendīgs” meitenēm. Īpašs paldies Annikai Antai Stepiņai, Stefānijai un Sindija Šalderēm, kuru latviešu tautas tērpos tērpušos fotogrāfijas iekļautas grāmatā.

 

Grāmatas elektronisko versiju iespējams apskatīt: https://visitvalgavalka.com/lv/

 

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunta Smane

Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas

Attīstības un projektu daļas vadītāja

t.26463408

e-pasts: gunta.smane@valka.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.