22.04.2015
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valkas novadā

2015. gada 22. aprīlī ir noslēdzies projekts „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valkas novadā”, projekta Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/014. Visi Valkas novada iedzīvotāji laipni aicināti izmantot publiskā interneta piekļuves punktu (PIPP) piedāvātos pakalpojumus.

 

2014. gada 23. septembrī starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Valkas novada domi tika parakstīts līgums par projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valkas novadā” īstenošanu. Projekts tika finansiāli atbalstīts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un Valsts budžeta dotācijām pašvaldībām.

 

Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabot viņu dzīves kvalitāti, radot 10 jaunus PIPP un uzlabojot 10 esošos PIPP, paaugstinot piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai.

 

Projekta realizācijas rezultātā tika izveidoti 10 jauni PIPP un pilnveidoti 10 esošie PIPP. Jaunie un esoši PIPP tika aprīkoti ar dažādu datortehniku, projekta ietvaros tika iegādāta datortehnika ar nepieciešamo programmatūru (29 gab.), monitori (29 gab.), daudzfunkcionālās iekārtas ar A3 formātu (krāsainās) (2 gab.), daudzfunkcionālās iekārtas ar A3 formātu (melnbaltās) (5 gab.), bezvadu tīkla iekārtas (19 gab.) un izveidots interneta tīkls ar bezvada tīkla iekārtu (1 gab.).

 

 Jebkuram Valkas novada iedzīvotājam ir iespēja bez maksas apmeklēt un izmantot datortehniku un internetu, katrā pagastā ir izveidots viens punkts, kur ir iespēja izdrukāt A3 un mazāka formāta lapas par maksu. Valkā ir iespējams izdrukāt krāsainu informāciju uz A3 un mazāka formāta par maksu.

 

Adreses, kur atrodas jaunizveidotie PIPP:

 Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701

„Mierkalna tautas nams”, Zvārtavas pag., Valkas nov., LV-4735

„Druvas”, Vijciems, Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733

„Tautas nams”, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716

„Pūcītes”, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711

 Rīgas iela 41, Valka, Valkas novads, LV-4701

 Emīla dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV-4701

„Starteri”, dzīv.nr. 2, Omuļi, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711

„Kārķu skola”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716

„Māja 20”, dzīv. nr. 15, Sēļi, Valkas pag., Valkas nov., LV-4723

 

 Adreses, kur atrodas esošie PIPP, kuri tika pilnveidoti:

 Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701

„Lugažu muiža”, Valkas pag., Valkas nov., LV-4701

 Semināra iela 27, Valka, Valkas novads, LV-4701

„Luturskola”, Stepi, Zvārtavas pag., Valkas nov., LV-4735

„Arkādijas”, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711

 Rīgas iela 64, Valka, Valkas novads, LV-4701

„Dalderi”, Vijciems, Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733

„Ausmas”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716

„Valžkalni”, Turna, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711

 Pamatskola, Zvārtavas pag., Valkas nov., LV-4735

Projekta kopējās izmaksas EUR 37034,34, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 37034,34. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi ir 85% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 31479,19. Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām sastāda 3% no attiecināmām izmaksām jeb EUR 1111,03, Valkas novada domes līdzfinansējums ir 12% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 4444,12.

 

Projekts tika realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.2.2.2. aktivitātes "Publisko interneta pieejas punktu attīstība " ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Toms Simtiņš

Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs

Mob. tālr.: 25625455

E - pasts: toms[punkts]simtins[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.