11.12.2014
Jaunizveidota apvienība aizstāvēs reģionālo attīstības centru intereses

9.decembrī par Reģionālo attīstības centru apvienības priekšsēdētāju ievēlēja Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli. Apvienība ir izveidota Latvijas Pašvaldību savienības ietvaros, un tā iestāsies par novadu interešu aizstāvību LPS, valsts un arī Eiropas Savienības līmenī.

Tās mērķis ir arī veicināt reģionālo attīstības centru pašvaldību savstarpējo sadarbību un attīstību, organizēt tās biedru kopīga viedokļa gatavošanu un aizstāvēšanu, organizēt tikšanās, sniegt priekšlikumus izmaiņām normatīvajos aktos, kas skar apvienības biedru intereses.

“Tā kā Latvijas pašvaldībām mērogi ir ļoti dažādi un līdz ar to arī viņu intereses atšķiras, ir izveidojusies situācija, ka lielās pilsētas savas intereses spēj aizstāvēt ļoti labi, arī mazās pašvaldības ir labi pārstāvētas, bet bijušie rajona centri, kā arī Smiltene, Līvāni, Sigulda, kuriem ir savas specifiskas intereses gan Eiropas fondu sadalē, gan diskusijās par budžetu, pēdējā laikā ir bijuši zaudētāji”, komentē V.A.Krauklis.

Apvienība ir izveidota, lai aizstāvētu šo pašvaldību intereses.  V.A.Krauklis stāsta, ka bijis viens no iniciatoriem, ka Apvienība jāizveido, diemžēl pērn pārējie kolēģi idejai nepiekrita. “Redzot, ka šī gada laikā esam ļoti daudz zaudējuši, un līdz ar to arī zaudējuši mūsu iedzīvotāji, tagad apvienība ir izveidota”, ziņo Krauklis.

“Valkas iedzīvotājiem par to, protams, nav jāuztraucas, bet gan jāpriecājas, jo katrreiz, kad mēs runāsim par šo attīstības centru interesēm ar Ministru prezidenti, Finanšu ministru vai ar kādu citu institūciju, reizē tiks aizstāvētas visu Valkas novada iedzīvotāju intereses”, apliecina apvienības priekšsēdētājs.

Paredzēts, ka Apvienības augstākā lēmējinstitūcija ir sapulce, kurā ar balsstiesībām piedalās visi Apvienības biedri. Valde darbosies sešu cilvēku sastāvā, bet jauno organizāciju vadīs priekšsēdētājs, ko amatā uz 6 mēnešiem ievēlēs Apvienības sapulce.

“Katram atsevišķi par sevi cīnīties un kaut ko panākt ir daudz, daudz grūtāk, tomēr divdesmit viens attīstības centrs - tas ir nopietns spēks”, norāda Krauklis. “Arī ja nebūtu izveidota Apvienība, tāpat man būtu tas jādara, bet tad es runātu tikai par Valku. Domāju, ka tagad iespēja panākt iedzīvotājiem labāku rezultātu būs lielāka”.

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis jau paudis atzinību par pašvaldību vēlmi aktīvāk aizstāvēt savas intereses un norāda, ka jaunās apvienības veidošana palīdzēs arī LPS ar stingrākām pozīcijām iestāties par novadu vajadzībām.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.