16.03.2012
Rekomendācijas iedzīvotājiem rīcībai plūdu draudu un plūdu gadījumā

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus jau laicīgi sagatavoties tam, ka, upēs paaugstinoties ūdens līmenim, var applūst piemājas teritorijas un mājokļi.

Veicamie pasākumi plūdu draudu periodā:
• sekojiet līdzi meteoroloģiskajiem apstākļiem un prognozēm, kā arī situācijas attīstībai savu mājokļu tuvumā;
• noskaidrojiet un saglabājiet savā mobilajā tālrunī un piezīmju grāmatiņā tālruņu numurus, uz kuriem jāzvana, lai ziņotu par plūdu sākšanos un saņemtu palīdzību – pašvaldības un operatīvo dienestu tālruņa numurus;
• izvērtējiet apdraudējumus saimniecībai. Pārvietojiet mantas no pagrabtelpām un pirmajiem stāviem uz augšējiem stāviem vai bēniņiem, nostipriniet pagalmā un mājas tuvumā esošos priekšmetus. Esiet gatavi atvienot elektrisko strāvu;
• savlaicīgi parūpējieties par vecāka gadagājuma cilvēkiem, bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī slimniekiem, atrodot viņiem plūdu laikā drošāku mājvietu pie radiem, draugiem, kaimiņiem. Ja tādas iespējas nav, jau savlaicīgi griezieties pēc palīdzības pašvaldībā;
• apziniet vietu, kur nepieciešamības gadījumā evakuēt mājlopus, mājdzīvniekus un kā tos nodrošināt ar barību. Ja tādas iespējas nav, jau savlaicīgi griezieties pēc palīdzības pašvaldībā;
• sagatavojiet evakuācijai izmantojamos transporta līdzekļus (automašīnas, traktorus u.c.) un peldošos līdzekļus (laivas, plostus u.c.);
• sagatavojiet līdzi ņemšanai evakuācijas gadījumā personiskos dokumentus, naudu, vērtslietas, kabatas lukturīti, pārtiku, medikamentus, apģērbu un apavus, kā arī citas pirmās nepieciešamības lietas;
• pieejamā vietā turiet kabatas lukturīšus, ar kuriem var dot signālu par savu atrašanās vietu plūdu gadījumā. Savlaicīgi nodrošinieties ar rezerves baterijām kabatas lukturītim un radio aparātam;
• savlaicīgi uzlādējiet mobilos tālruņus, lai nepieciešamības gadījumā paziņotu pašvaldībai vai glābšanas dienestam par nepieciešamo palīdzību;
• nodrošiniet sevi ar pārtiku (kas nebojājas un iespējams pagatavot arī tad, ja mājā nav elektrības), dzeramo ūdeni, medikamentiem, apģērbu, apaviem un citām precēm plūdu periodam, gadījumiem, ja māja applūst, bet uzskatāt, ka evakuēties vēl nav nepieciešams.

Veicamie pasākumi plūdu gadījumā:
• Par tiešu apdraudējumu informējiet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, policiju vai pašvaldību;
• ja iespējams, brīdiniet un informējiet savus kaimiņus par plūdu sākšanos;
• evakuējoties ņemiet līdzi personiskos dokumentus, naudu, vērtslietas, pārtiku, medikamentus, nepieciešamo apģērbu un apavus, kā arī citas pirmās nepieciešamības lietas;
• atstājot ēkas un būves, atslēdziet elektroenerģijas padevi, gāzes padevi, noslēdziet ūdens apgādes ierīces un vietējās apkures ierīces un iekārtas;
• aizveriet ēku un būvju durvis, logus, lūkas, slēģus un, ja iespējams, aizsitiet ar dēļiem ēkas logus un durvis;
• neaizmirstiet par mājdzīvniekiem!
• ja pašu spēkiem nav izdevies tikt prom no plūdu skartās vietas, informējiet operatīvos dienestus pa tālruni 112, uzkāpiet mājas augšējā stāvā vai uz bēniņiem, līdzi ņemot kabatas lukturīti, lai signalizētu par savu atrašanās vietu. Palieciet uz vietas un signalizējiet par savu atrašanās vietu, līdz ierodas palīdzība.

Drošības pasākumi evakuācijas laikā:
Pirms iekāpšanas peldošajā līdzeklī un mantu novietošanas tajā, pārliecinieties, vai tas ir pietiekami labi nostiprināts:
• iekāpšanu un izkāpšanu veiciet bez drūzmēšanās;
• braukšanas laikā nepārvietojieties pa peldošo līdzekli, lai neizraisītu tā apgāšanos;
• evakuējoties ar laivu, ievērojiet, lai laivas borta augstums virs ūdens līmeņa būtu ne mazāks kā 20 cm un vižņu laikā laiva pārvietotos perpendikulāri viļņiem;
• uzmanieties, lai laiva neuzbrauktu zemūdens priekšmetiem;
• neizmantojiet evakuācijai laivu stipra vēja un aktīvas ledus iešanas laikā.

Ja pēc VUGD vai pašvaldības amatpersonu aicinājuma, Jūs atsakāties evakuēties, nodrošiniet sevi ar pārtiku, dzeramo ūdeni, medikamentiem, citām visnepieciešamākajām lietām. Atteikums evakuēties personai jāapstiprina rakstiski, uzņemoties atbildību par iespējamajām sekām.

Nepieciešamības gadījumā par plūdu briesmām (strauju ūdens līmeņa celšanos) vietās, kur uzstādītas trauksmes sirēnas (pilsētās), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iedzīvotājus brīdinās, ieslēdzot trauksmes sirēnas. Tās izdzirdot, iedzīvotājiem ir jāklausās informācija, kas tiks pārraidīta radio un televīzijā.

Viktorija Šembele,
VUGD Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste
Tel. 29468106, E-pasts: Viktorija[punkts]sembele[uz]vugd[punkts]gov[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.