08.03.2012
Rekonstruētā Mierkalna tautas nama atklāšana

Sestdien, 17.martā plkst.19.00 pēc gana vērienīgas rekonstrukcijas tiks atklāts Mierkalna tautas nams Zvārtavas pagastā. Kopā griezīsim lentu, apbrīnosim paveikto un ieskandināsim iemigušās Mierkalna telpas. Kā dāvana zvārtaviešiem un visiem klātesošiem būs katra Valkas novada pagasta un pilsētas kāda pašdarbības kolektīva priekšnesums atklāšanas svinīgajā pasākumā. Tāpat ikvienam interesentam būs iespēja izstaigāt visas rekonstruētās telpas un novērtēt paveiktos darbus un to, kā nams ir pārvērties. Vakara balles daļu pavadīsim raitā dejas solī kopā ar grupu „Rolise”. Ieeja – bez maksas.

„Šajā namā diezgan ilgu laiku valdīja klusums, tikai pa retam kāda teātra izrāde, kāda balle uz kapusvētkiem un Ozolu pamatskolas lielākie pasākumi – Ziemassvētki, Mātes diena un izlaidums. Pie šī klusuma un miera jau bijām pieraduši, bet cerību nezaudējām, ka kādā jaukā dienā šajā namā atkal būs smiekli, dejas, dziesmas, bērnu čalas… Mēs ticējām un nu tas ir noticis, mums ir „jauns” tautas nams. Jauns tāpēc, ka tagad tas ir pārvērties līdz nepazīšanai. Atverot ieejas durvis, pretī paveras skaists foajē, ar mājīgu garderobi pirmajā stāvā, pa slaidajām kāpnēm, kas ved mūs augšā, nonākam īstā sapņu valstībā! Ir neaprakstāms prieks par jauno, skaisto zāli, par izremontētām blakus telpām un „labierīcībām”. Tagad mēs esam patiesi lepni par savu tautas namu, tagad nebūs kauns aicināt ciemiņus un uzstāties pašiem savās mājās. Par to liels PALDIES visiem „rūķīšiem”, kuri gādāja par to, lai mūsu sapņi piepildās: Valkas novada domes priekšsēdētājam Kārlim Albergam, SIA „Valkas būvnieks” kolektīvam, Sarmītei Spuldzeniecei, Raitim Priedem un visiem pārējiem, kuri palīdzēja,” ar cerību un sapņu pilnām domām visiem pateicas Mierkalna tautas nama vadītāja Dagnija Pakalne.

Rekonstrukcijas darbi tika uzsākti 2010.gadā, kad ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta „Valkas novada infrastruktūras objektu kvalitātes uzlabošana” ietvaros viena no aktivitātēm bija par būvdarbu veikšanu Mierkalna tautas nama vienkāršotai rekonstrukcijai. Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem, šos darbus veica būvfirma SIA „Valkas būvnieks”, līgumcena 27 994,57 LVL (bez PVN). Projekta ietvaros tika izbūvēts jauns jumta segums, nosiltināts bēniņu pārsegums, kā arī nomainīti logi un ārdurvis. 2011.gadā ES ELFLA projekta „Valkas novada Mierkalna tautas nama skatuves vienkāršotā rekonstrukcija” ietvaros tika veikta skatuves daļas vienkāršotā rekonstrukcija. Šos darbus veica SIA „MJ Eirobūve” par kopējo summu 7 819,19 LVL (bez PVN). Pārējie rekonstrukcijas darbi 67 200,19 LVL (bez PVN) apmērā tika veikti par Valkas novada domes budžeta līdzekļiem. Atklātā konkursā par tiesībām veikt “Mierkalna tautas nama vienkāršoto rekonstrukciju”, piedāvājot zemāko cenu, uzvarēja SIA „Valkas būvnieks”. Tagad pilnībā rekonstruētas ir Mierkalna tautas nama 2.stāva telpas – ir rekonstruēta zāle un divi kabineti, bet 1.stāvā ir izbūvētas tualetes, kas ir pieejamas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, rekonstruēts vējtveris, ieejas halle, garderobe un gaitenis. Ir rekonstruēti arī iekšējie elektroapgādes tīkli, izbūvēta centrālapkure un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

Papildus informācija
Valkas novada domes būvinženieris Māris Zālītis, 64707483

 
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.