18.09.2015
Apstiprināta Valkas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam

Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2015.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.11,1.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2021.gadam gala redakcijas apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas apstiprināšanu.

Vidzemes plānošanas reģiona atzinums2.2-2-379[1] 379 VALKA_KRITERIJI_15072015[1]

30.07.2015.lēmums (protokols Nr.11,1.§.) Lemums_apst_30_07_2015

Uzraudzības pārskats par Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam īstenošanas rezultātiem Uzraudzibas_parskatsVNAP_16_06_2015

Valkas novada attīstības programma 2015.-2021.gadamAP_06_07_2015_APST_gala_red (pielikums Investīciju plāns) AP_invest_plans_06_07_2015_APST_gala_red

Sabiedriskās apspriešanas kopsavilkums AP_sab_aps_KOPSAVILKUMS

Kontaktpersona:

Kristīne Salniņa

Valkas novada domes, Teritorijas plānošanas daļas, Teritorijas plānotāja

Tel. 64707499, +371 25749130, e-pasts:kristine[punkts]salnina[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.