16.04.2015
Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Valkas novada teritorijas plānojumam 2015.-2027.gadam un Valkas novada attīstības programmai 2015.-2022.gadam.

2015.gada 19.februārī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu piemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Valkas novada teritorijas plānojumam 2015.-2027.gadam un Valkas novada attīstības programmai 2015.-2022.gadam.

Pilnu lēmumu lasīt te: Lēmums

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.