30.04.2013
Paziņojums par sabiedrības līdzdalību Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādei

Saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.6, 4.§. ”Par Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. Attīstības plānošanas dokumentu plānots izstrādāt līdz 2013.gada 30. decembrim. Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzdevums - noteikt pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Valkas novada dome aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties Valkas novada izaugsmes plānošanā, pieteikties līdzdarbībai:

  • piedaloties darba grupās;
  • piedaloties publiskajā apspriešanā, t.sk. sanāksmēs.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikties līdzdalībai līdz 16.05.2013., elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu; gunta[punkts]smane[uz]valka[punkts]lv vai rakstiski, adresējot to Valkas novada domei, Semināra ielā 9, Valka, Valkas novadā, LV-4701, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu. Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv un nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu. Par Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi un par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona: Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane, tel.: 64707478, e-pasts: gunta[punkts]smane[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.