30.04.2013
Paziņojums par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizāciju

2013. gada 25.aprīlī ar Valkas novada domes lēmumu „Par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizāciju” (sēdes protokols Nr.6, 5.§) ir uzsākts darbs pie Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizētās redakcijas izstrādes, ir apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi.

Valkas novada dome 2011.gada 30.martā apstiprināja Valkas novada attīstības programmu 2010. – 2016.gadam. Ņemot vērā, ka no 13.10.2011. stājās spēkā jauns Teritorijas attīstības plānošanas likums [apstiprināts 01.12.2011.], kas nosaka  Teritorijas attīstības plānošanu vietējā līmenī, ir uzsāki attīstības programmas aktualizāciju. Attīstības plānošanas dokumenta aktualizēto redakciju plānots izstrādāt līdz 2013.gada 30. decembrim.

Informācija par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizācijas aktivitātēm un par sabiedrības līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta izstrādē būs pieejama Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv un izdevumā „Valkas Novada Vēstis”.

Valkas novada dome aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties Valkas novada izaugsmes plānošanā, piedalīties darba grupās. Pirmā darba grupas sanāksme notiks šī gada 16.maijā plkst.10.00 Valkas novada domes sēžu zālē, Semināra ielā 9.

Papildus informācija pa tālruni: 64707479, e-pasts: lasma[punkts]engere[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.