29.06.2015
Paziņojums par Valkas novada attīstības programmas precizētās gala redakcijas nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam atkārtota atzinuma saņemšanai

Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2015.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.9,20.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2021.gadam gala redakcijas apstiprināšanu un nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam atkārtota atzinuma saņemšanai” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas precizētās gala redakcijas apstiprināšanu un nodošanu plānošanas reģionam atkārtota atzinuma saņemšanai, kā arī apstiprināts Uzraudzības pārskats par Valkas novada attīstības programmas īstenošanas rezultātiem.

 

Kontaktpersona:

Kristīne Salniņa

Valkas novada domes, Teritorijas plānošanas daļas, Teritorijas plānotāja

Tel. 64707499, +371 25749130, e-pasts:kristine[punkts]salnina[uz]valka[punkts]lv

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.