23.03.2015
Valkas novada attīstības programmas 1.redakcijas publiskā apspriešana

Saskaņā ar 2015.gada 26.februāra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 16.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskai apspriešanai” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai.

 

Saskaņā ar augstāk minēto tiek organizēta novada attīstības programmas 2015. - 2022. gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

 

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas, kas noteiks novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās jomās.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.