17.07.2018
Valkas novada dome paziņo

Valkas novada dome paziņo, ka 2018.gada 28.jūnija domes sēdē pieņemts lēmums par Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā.

 

LĒMUMS

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.