03.08.2021
Valkas novada pašvaldība uzsāk jaunās Attīstības programmas izstrādi

Valkas novada pašvaldības dome 2021. gada 29. jūlija sēdē pieņēma lēmumu par Valkas novada Attīstības programmas 2022.-2028. gadam, izstrādes uzsākšanu. Lēmumā tika noteikti izstrādes uzdevumi, termiņi, kā arī attīstības plānošanas dokumenta izstrādes vadības grupa 6 cilvēku sastāvā.

 

Jaunajā Valkas novada Attīstības programmā tiks izvērtēts līdzšinējā attīstības programmā izvirzīto rezultatīvo rādītāju sasniegšanas progress, kā arī tiks pārskatīts un noteikts vidēja termiņa prioritāšu un pasākumu kopums pašvaldības ilgtermiņa darbības stratēģijā izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanai. Izstrādes gaitā tiks ņemti vērā reģionālā līmenī un Valkas novada kaimiņu pašvaldībās – Valmieras, Smiltenes novados un Valgas pašvaldībā (Igaunija) – izstrādātie un izstrādē esošie attīstības plānošanas dokumenti.

 

Izstrādes gaitā Valkas novada iedzīvotājiem un interesentiem būs iespēja iesaistīties Attīstības programmas izstrādē, piedaloties, tematiskajās darba grupās, izsakot savu viedokli aptaujās, kā arī aktīvi piedaloties dokumenta sabiedriskā apspriešanā. Tāpat, esat laipni aicināti uzdot jautājumus, izteikt savas idejas un domas, rakstot e-pastā Valkas novada pašvaldības Teritorijas plānošanas daļas teritorijas plānotājam Jānim Vindēlam, janis.vindels@valka.lv, vai tās rakstiski iesniedzot Valkas novada pašvaldības administrācijā, pagastu pārvaldēs un Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

 

Aktualitātēm, kas saistītas ar pašvaldības Attīstības programmas izstrādi, lūgums sekot Valkas novada pašvaldības mājaslapā www.valka.lv.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.