26.04.2018
Paziņojums par Lokālplānojuma zemes vienībai "Mārstaļi" pirmās redakcijas publiskās apspriešanas priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Paziņojums par Lokālplānojuma zemes vienībai "Mārstaļi", ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, 1.redakcijas publiskās apspriešanas priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86.punktu, tiek organizēta sanāksme, kurā izskatīs publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.

 

Sanāksme notiks 2018.gada 15.maijā plkst.16:00 Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, 2.stāva zālē.

 

Kontaktpersona: Ingars Siliņš, tālr.64707490, e-pasts: ingars[punkts]silins[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.