22.11.2016
Paziņojums par Valkas novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas publiskās apspriešanas priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86.punktu, tiek organizēta sanāksme, kurā izskatīs publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.

 

Sanāksme notiks Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novads, 2.stāva zālē 9.decembrī plkst 15:00

 

Kontaktpersona: Ingars Siliņš, tālr.64707490, e-pasts: Ingars[punkts]silins[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.