14.01.2022
Saimniecisko lietu komiteja ( 17.01.2022.)

2022.gada 17.janvārī

Sēde sasaukta pulksten 13:00

Sēde tiek organizēta attālinātā režīmā, izmantojot ZOOM videokonferences platformu.

 

Darba kārtība :

1. Par LR Satiksmes ministrijas piedāvāto valsts vietējo autoceļu posmu pārņemšanu.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada pašvaldības izpilddirektors

 

2. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada pašvaldības izpilddirektors

 

3. Par dzīvnieku patversmes pakalpojuma nodrošināšanu.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada pašvaldības izpilddirektors

 

4. Par ietvju un stāvlaukumu izbūvi.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada pašvaldības izpilddirektors

 

5. Par ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada pašvaldības izpilddirektors

 

6. Par arborista pakalpojuma izmantošanu.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada pašvaldības izpilddirektors

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.