11.09.2020
Saimniecisko lietu komitejas darba kārtība (14.09.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 14.septembrī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par ātrumvaļņa uzstādīšanu Smilšu ielā, Valkā.

Ziņo – Agris Simulis, Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētājs

-       Gints Stālmeisters, novada domes izpilddirektora vietnieks – pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

 

2.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.