12.06.2020
Saimniecisko lietu komitejas darba kārtība (15.06.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 15.jūnijā plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

Darba kārtība :

 

1.   Par ceļa zīmju uzstādīšanu Burtnieku, Līvu un Tērauda ielās, Valkā un ceļu apstrādi ar pretputekļu materiālu.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

2.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.