13.08.2021
Saimniecisko lietu komitejas darba kārtība (16.08.2021.)

2021. gada 16. augustā

Sēde sasaukta pulksten 13:00

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē

 

Darba kārtība:


1. Par energo datu monitoringu pašvaldībā.
Ziņo – Kristiāns Varts, SIA “Lafivents” pārdošanas vadītājs


2.Par atpūtas zonas “GAISIŅŠ” labiekārtošanas skici.
Ziņo – Gita Dāldere, atpūtas zonas “GAISIŅŠ” labiekārtošanas skices izstrādātāja


2. Par ātruma ierobežojošo vaļņu uzstādīšana Smilšu ielā.
Ziņo – Gints Stālmeisters, Valkas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks – pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs


3. Par Valkas autoostas teritorijas labiekārtošanu.
Ziņo – Gints Stālmeisters, Valkas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks – pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs


4. Par ceļa satiksmes drošības uzlabošanu pie Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas dienesta viesnīcas Domes bulvārī 3, Valkā.
Ziņo – Gints Stālmeisters, Valkas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks – pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs


5. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.