17.07.2020
Saimniecisko lietu komitejas darba kārtība (20.06.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 20.jūlijā plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par saistošo noteikumu Nr.__ “Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

2.   Par saistošo noteikumu Nr.__ “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

3.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.