17.09.2021
Saimniecisko lietu komitejas darba kārtība (20.09.2021.)

2021. gada 20. septembrī

Sēde sasaukta pulksten 13.00

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē

 

Darba kārtība :

 

1.     Par pašvaldības autoceļu Ērģemes un Kārķu pagastā nodošanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece 

 

2.     Par dzīvokļu īpašumu „Vecrāmji 1”, Valkas pagasts atsavināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece 

 

3.     Par ceļa uzlabošanas iespējām Savienības ielā, Valkā.

Ziņo – Gints Stālmeisters, Valkas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks – pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.