09.11.2017
Saimniecisko lietu komitejas sēdes darba kārtība (10.11.2017.)

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 10.novembrī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.

 

Darba kārtība:

1. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “Ingra”.
Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis


2. SIA “Enefit” iesniegums par kanalizācijas pakalpojumu cenu.
Ziņo – Aleksandrs Golubovs, novada domes jurists
Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis
Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nod. vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos


3. Par telpām pasta pakalpojumu sniegšanai Ērģemē.
Ziņo – Jānis Krams, Valkas pagasta pārvaldes vadītājs


4. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.