11.04.2017
Saimniecisko lietu komitejas sēdes darba kārtība (12.04.2017.)

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 12.aprīlī pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3.

 

Darba kārtība :

1.Par nekustamo īpašumu Poruka ielā 4, Valkā.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

2.Par ēkas nojaukšanu Ausekļa ielā 5, Valkā (pie bijušās slidotavas).

Ziņo – Aivars Cekuls, novada domes izpilddirektors

3.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.