12.10.2017
Saimniecisko lietu komitejas sēdes darba kārtība (13.10.2017.)

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.oktobrī pulksten 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.

 

Darba kārtība:

1. Par saistošo noteikumu Nr._ “Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Līga Šķepaste, Būvvaldes arhitekte

Aleksandrs Golubovs, novada domes jurists

2. Sabiedrībai svarīgo procesu veicināšanas biedrības “Latvija 1918” iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, novada domes jurists

3. Par ceļa zīmes uzstādīšanu Valkā, Smilšu ielā.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

4. Valkas novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos.

5. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.