13.05.2017
Saimniecisko lietu komitejas sēdes darba kārtība (15.05.2017.)

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 15.maijā pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3.

 

Darba kārtība :

1. Par Zvārtavas pagasta dzīvojamo telpu remonta ieskaitu apsaimniekošanas maksā.

Ziņo – Raitis Priede, Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs

2. Par asfaltētā iebraukšanas ceļa uz Rīgas ielas 5 pagalmu atjaunošanu.

Ziņo – Aivars Cekuls, novada domes izpilddirektors

3. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.