14.07.2017
Saimniecisko lietu komitejas sēdes darba kārtība (17.07.2017.)

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 17.jūlijā pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3.

 

Darba kārtība :

1.Par SIA „Tīne” iesniegumu par zemes gabalu Dzelzceļa līnija „Valka-Igaunijas robeža" nomas līgumu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

2.Par nomas tiesību izsoles rīkošanu uz daļu no pašvaldībai piederošā zemes gabala uz kura atrodas autostāvlaukums, nomu Valkā, “Zvaigžņu ielas stāvlaukums ar piebrauktuvi”.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

3.Par nekārtībām Cimzes kapos, Valkas pilsētā.

Ziņo – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks

4.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.