16.06.2017
Saimniecisko lietu komitejas sēdes darba kārtība (19.06.2017.)

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 19.jūnijā pulksten 13:00, Valkā, Beverīnas ielā 3.

 

Darba kārtība :

1.Par Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

2.Par alkohola reklāmu izvietošanu Valka pilsētā.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

3.Par zemes gabalu Valkā, Zvaigžņu ielas stāvlaukums.

Ziņo – Kristīne Salniņa, teritorijas plānotājs

4.Par transporta piešķiršanu Latvijas simtgades projekta “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” īstenošanai.

Ziņo – Dainis Čapiņš, TIB vadītājs

5.Vijciema pamatskolas iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Aīda Vītola, Vijciema pamatskolas direktore

6.Par centralizētā tīklā piegādātas siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu.

Ziņo - Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

7.Par dažādu darbu strādnieka likmi PII “Pasaciņa”.

Ziņo – Aivars Cekuls, novada domes izpilddirektors

8.Par ceļas zīmes Varoņu ielā, Valkā noņemšanu.

Ziņo – Aivars Cekuls, novada domes izpilddirektors

9.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.