10.03.2017
Saimniecisko lietu komitejas sēdes darba kārtība (13.03.2017.)

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.martā pulksten 15.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.

 

Darba kārtība :

 1. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Gundars Avotiņš, Ūdens un kanalizācijas nodaļas vadītājs

 

 2. Par Valkas novada autoceļa “Viļņi – Iekšandriņi” iekļaušanu Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.gads.

Ziņo – Pēteris Pētersons, Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs

 

 3. Par Varoņu ielas trotuāra segumu no Tālavas ielas līdz apvedceļam.

Ziņo – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks

 

 4. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.