06.06.2013
Skolēnu un pedagogu pieņemšana pie domes priekšsēdētāja 6.jūnijā

6.jūnijā Valkā notika mācību gada noslēguma pasākums – pieņemšana pie novada domes priekšsēdētāja.

Svētku reizē domes priekšsēdētājs 74 skolēniem pasniedza  dažāda lieluma stipendijas par teicamām sekmēm, par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, par sasniegumiem dažādos mūzikas konkursos, par sasniegumiem dažādos konkursos, skatēs, sacensībās. Par sasniegumiem sportā skolēni saņems stipendijas gada pasākumā Sporta laureāts.

Valkas novada Pateicību un naudas balvu saņēma 10 pedagogi par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā.

Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu un naudas balvu saņēma 13 pedagogi.

Izglītības pārvaldes Pateicības saņēma 18 pedagogi.
Pateicību  saņēma arī izglītības iestāžu kolektīvi par atbalstu novada pasākumu organizēšanā.

Pasākuma otrajā daļā uzstājās Strenču Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi.

6jun-macgnosleg
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.