30.11.2020
4. decembrī norisināsies bezmaksas informatīvs seminārs par mediāciju

Lai uzzinātu vairāk par mediāciju un pašlaik Latvijā pieejamiem bezmaksas un līdzfinansētiem mediācijas pakalpojumiem, kā arī, lai uzdotu jautājumus un saņemtu atbildes, aicinām ikvienu sociālo darbinieku piedalīties informatīvā tiešsaistes seminārā š.g. 4. decembrī, plkst.10.00 - 11.30.

 

 

Lūdzam savu dalību apstiprināt, aizpildot pieteikuma anketu ŠEIT.


 

Semināra darba kārtība:

 • Īsumā par mediāciju, tās ieguvumiem;
 • Pilotprojekta "Mediācija civillietās" pakalpojumi un to saņemšanas kārtība;
 • Valsts atbalsta programmas "Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos" pakalpojums un tā saņemšanas kārtība

 

Ja Jūsu klientiem vai citiem pazīstamiem cilvēkiem ir radies civiltiesisks strīds, aicinām izmantot iespēju līdz 21. decembrim pilotprojekta “Mediācija civillietās” ietvaros saņemt šādus pakalpojumus:

 1. Pilotprojekta apmaksāts mediācijas koordinatora atbalsts - konsultācijas par civiltiesisku* strīdu risināšanu mediācijas ceļā (attālināti visā Latvijā:  28050777, mediacija@smp.lv, klātienē - Rīgā);
 2. Bezmaksas 5 mediācijas stundas civiltiesisku* strīdu risināšanai visā Latvijā trūcīgām un maznodrošinātām personām, kā arī personām, kuras atbrīvotas no tiesas izdevumu apmaksas;  
 3. 80% apmērā apmaksāta mediācija civillietās 5h apjomā visā Latvijā (5 eiro no strīda puses par 1 mediācijas stundu).

* Civiltiesiski strīdi šādās jomās, piemēram, darba lietās, dzīvokļa īres jautājumos, mantojuma lietās, saistību tiesībās, līguma izpildes jautājumos, komerclietās, nekustamo īpašumu jautājumos, citos civiltiesiskos strīdos.
 

 

Projekta iespējas var izmantot ikviens – gan fiziskas, gan juridiskas personas, gan personas, kuru strīds jau tiek skatīts kādā no Latvijas tiesām (nav svarīgi, kurā tiesā), gan personas, kuru strīds nav nonācis līdz tiesai.

 

 

Mediācijas koordinatori, kuri šobrīd klātienē ir pieejami Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā (Rīgā), ikvienam interesentam klātienē un attālināti (elektroniskās saziņas veidā vai pa telefonu: 28050777, mediacija@smp.lv):

 • sniedz vispārīgu informāciju par mediāciju;
 • sniedz atbalstu tiesnešiem un tiesas personālam mediācijas ieteikšanas procesā;
 • konsultē par mediācijas piemērotību konkrētā strīdā;sniedz atbalstu sertificēta mediatora izvēlē;
 • vienojas ar sertificētu mediatoru par saziņu ar otru strīda pusi, ja nepieciešams;
 • palīdz noorganizēt pirmo tikšanos ar sertificētu mediatoru.


Mediācijas vada valsts sertificēts mediators jebkurā mediācijai piemērotā civillietā. Katra sesija ir 60 minūtes. 

 

 

Lai būtu iespēja saņemt no projekta līdzekļiem līdzfinansētu mediācijas pakalpojumu, pusēm jāsazinās ar mediācijas koordinatoru (t.28050777, mediacija@smp.lv):


Darba laiks:

Pirmdienās plkst. 8.30 – 19.00

Otrdienās plkst. 8.30 – 17.00

Trešdienās plkst. 8.30 – 19.00

Ceturtdienās plkst. 8.30 – 17.00

Piektdienās plkst. 8.30 – 16.00

 

 

Informāciju sagatavoja:
Līga Kirstuka
Nacionālais eksperts-koordinators
Pilotprojekts "Mediācija civillietās"
 
 
Pilotprojekts "Mediācija civillietās" ir daļa no projekta “Pieejas tiesiskumam stiprināšana Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību un paaugstinot tiesas vadības kvalitāti”. To īsteno Eiropas Padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Sertificētu mediatoru padomi Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros.   
 

Vairāk par pilotprojektu: www.sertificetimediatori.lv, tālr. 28050777, mediacija@smp.lv
 
 
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.