24.04.2020
Ar sociālajiem pabalstiem palīdzēs personām un ģimenēm, kuras krīzes dēļ nespēj nodrošināt pamatvajadzības

Koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" ietekmē visā valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā tiek meklētas iespējas palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem, tostarp vismazāk aizsargātajām  personām, kā arī ģimenēm. Pašvaldību sociālie dienesti ir tie, kuri vislabāk spēj izvērtēt, kurām ģimenēm (personām) ir nepieciešams atbalsts, kā arī īstenot dažādus atbalsta pasākumus, izvērtējot pašvaldības iedzīvotāju vajadzības konkrētajā ārkārtējā situācijā.

 

Saskaņā ar 2020.gada 20.martā pieņemto grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums ir  papildināts ar  pārejas noteikumu 37.punktu, kas nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām (tātad šobrīd līdz 2020.gada 30.jūnijam) pašvaldībai ir jāpiešķir ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, ja saistībā ar ārkārtējo situāciju ģimenei (personai) ir iestājušies apstākļi, kur tai nav ienākumu vai arī tie ir būtiski samazinājušies un tā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, tajā skaitā veikt obligātos maksājumus.

 

Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatāma COVID-19 pandēmijas rezultātā radusies situācija, kurā ģimene (persona) pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

 

Piemēram, ja persona līdz 16.martam, kad valstī tika noteikta ārkārtas situācija, nav strādājusi, tai nav bijuši ienākumi, nav pamats piešķirt pabalstu krīzes situācijā, sakarā ar Covid-19 izsludināto ārkārtas situāciju, jo personai sociālā situācija ir palikusi nemainīga.

 

Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts tikai tad, ja ir pasliktinājusies ģimenes (personas) sociālā situācija sakarā ar Covid-19 – zaudēts darbs un netiek saņemts nekāds cits pabalsts, cilvēkiem jāatrodas pašizolācijā vai karantīnā un nav nekādu uzkrājumu utt. Sociālās situācijas pasliktināšanās ir jāpierāda dokumentāli – rīkojums, lēmums par atlaišanu no darba, bezalgas atvaļinājums u.c.

 

Lai saņemtu pabalstu, iedzīvotājam jāvēršas pie sociālā darbinieka - telefoniski vai sūtot iesniegumu uz e-pastu, un dokumentāli jāpierāda, ka  krīzes situācija radusies ārkārtas situācijas seku rezultātā.

 

Kontaktinformācija:

Valkas novada Sociālais dienests

Natālija Dubrovska

Vadītāja

29452453

natalija.dubrovska@valka.lv

Iveta Poriete

Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja

28374397

iveta.poriete@valka.lv

Zane Zariņa

Vadītājas vietniece - sociālā darbiniece

28687967

zane.zarina@valka.lv

Zita Roze

Sociālais darbinieks Ērģemes un Kārķu pagastos

28673013

zita.roze@valka.lv

Gunita Beikmane

Sociālais darbinieks Vijciema un Zvārtavas pagastos

29264215

gunita.beikmane@valka.lv

Kristīne Klaipa

Sociālā darbiniece Valkas pagastā

28692945

kristine.klaipa@valka.lv

Evita Bašķe

Sociālais darbinieks darbam ar pensijas vecuma personām un invalīdiem

27291148

 

evita.baske@valka.lv

 

 

Lai ģimenēm sniegtu papildus atbalstu, 18.aprīlī stājās spēkā vēl vieni grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas nosaka, ka izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāro mēnesi pēc tās beigām pašvaldība ģimenēm (personām), kurām tiek izmaksāts šis pabalsts krīzes situācijā, papildus izmaksās 50 euro par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam. Ja pašvaldība piešķīrusi pabalstu krīzes situācijā par 2020. gada martu, pašvaldība nodrošina pabalsta palielināšanu par 50 euro katram bērnam arī par martu.

 

Attiecīgi, ja persona saņem dīkstāves pabalstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, tai nav tiesības saņemt pašvaldības pabalstu krīzes situācijā, tāpat arī netiek izmaksāta piemaksa par katru bērnu. Ja persona saņem dīkstāves pabalstu un tā piešķiršanas dienā personai par apgādībā esošu bērnu tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums, VSAA izmaksā piemaksu 50 euro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu līdz 24 gadu vecumam.

 

Tas nozīmē, ja ģimenē kādai no personām ir piešķirts dīkstāves pabalsts, tai nav tiesības saņemt  pabalstu krīzes situācijā, tomēr sociālajam dienestam ir tiesības vērtēt sociālo situāciju ģimenē un, ja ir iestājušies apstākļi saistībā ar “Covid-19” un ģimenei nepieciešams atbalsts, sociālais dienests izskata iespēju piešķirt pabalstu krīzes situācijā un, ja ir bērns, piemaksu par bērnu tikai tām personām ģimenēm, kurām nav piešķirts dīkstāves pabalsts.

 

Detalizētāka informācija par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju skatāmam Ministrijas tīmekļa vietnē: http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91700-aktuala-informacija-par-darba-organizesanu-socialajos-dienestos-arkarteja-situacija

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.