21.04.2021
Atbalsta paku un maltīšu saņemšanas vietas

Nabadzība un sociālā atstumtība vēl joprojām daudzās Eiropas Savienības valstīs ir liels izaicinājums, kam īpaši pakļautas viena vecāka un daudzbērnu ģimenes, pensionāri, cilvēki ar invaliditāti un bezpajumtnieki. Lai mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros sniedz pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicina sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību.

 

Kas var saņemt palīdzību?

Saņemt pārtikas un pamata materiālo palīdzību, ir iespējams ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras:

• atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam;
• nonākušas krīzes situācijā;
• atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro.

 

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu atbalstu?

Svarīgi!!! Personai ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, lai saņemtu izziņu par trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusu.

 

Atbalsta pakas

• pārtikas preču komplekti;
• higiēnas un saimniecības preču komplekti;
• pārtikas preču komplekti maziem bērniem (3 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• higiēnas preču komplekti maziem bērniem (4 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• skolas piederumu komplekti (bērniem vecumā no 5-16 gadiem).

 

Atbalsta paku izdales vietas Valkas novadā

Izdales vietu adreses

Kontaktinformācija izdales vietai

Darba laiks

Partnerorganizācija

Partnerorganizācijas kontaktinformācija

Ērģemes pagasta pārvalde „Čiekuriņi”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711

Zita Roze; 28349526

Otrdienas, ceturtdienas 8.30-14.00

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"

Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv

Kārķu pagasta pārvalde ”Ausmas”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4733

Zita Roze, 28349526

Pirmdienas 8:30-14:00

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"

Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv

Semināra iela 23, Valka, Valkas novads, LV-4701

Līga Kostova, 26664070

Otrdienas, trešdienas 9:00-11:00

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"

Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv

Valkas pagasta pārvalde, "Lugažu muiža", Lugaži, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701

Kristīne Klaipa, 28692945

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās 08.30-16.30

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"

Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv

Vijciema pagasta pārvalde, "Dālderi", Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733

Gunita Beikmane, 29264215

Pirmdienās, ceturtdienās 8:30-15:00

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"

Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.