28.09.2021
Deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” sadarbības partneri no valsts sociālās aprūpes centriem turpina iepazīt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus

Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros aizvadītas apmācības valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) darbiniekiem, kur tiem bija iespēja klātienē iepazīt biedrības "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Speciālisti tur redzēto saskata kā vērtīgu pieredzi, ko ņemt vērā, domājot par klientu sagatavošanu dzīvei sabiedrībā.

 

Jau šobrīd Vidzemes pašvaldībās uzsāktā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros arvien vairāk tiek attīstīti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi – grupu dzīvokļi, specializētās darbnīcas, kā arī dienas aprūpes centri, lai veicinātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pāreju uz dzīvi ārpus institūcijas. Plānots, ka līdz 2023. gada beigām visā valstī uz dzīvi sabiedrībā no valsts sociālās aprūpes centriem pārcelsies ap 700 cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem.

 

Lai veicinātu šo cilvēku sagatavošanu dzīvei sabiedrībā, būtiska nozīme ir arī to speciālistu zināšanu pilnveidei, kuri ikdienā jau strādā organizācijās, kas sniedz ilgstošas aprūpes pakalpojumus pieaugušiem ar garīga rakstura traucējumiem. Tādēļ projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros īstenota pieredzes apmaiņa VSAC “Latgale” filiāles “Litene” un VSAC “Zemgale” filiāļu “Rūja” un “Valka” darbiniekiem.

 

Tās laikā biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” pārstāvji gan pastāstīja, gan parādīja, kā funkcionē tās nodrošinātie apjomīgie pakalpojumi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. VSAC speciālistiem bija iespēja apmeklēt dienas aprūpes centru "Cerību Ligzda", grupu dzīvokļu māju "Cerību dore", specializētās darbnīcas "RB Radošā telpa", kur tiek veikti tekstila un papīra pārstrāde, kā arī nodrošināts veļas mazgāšanas pakalpojums. Tāpat tika apmeklēta specializētā galdniecības darbnīca “Skaida”, dienas aprūpes centrs "Cerību Māja", grupu dzīvokļu māja, kā arī dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – "Mēness Māja".

 

Apmācību dalībnieki novērtēja redzēto, atzīstot, ka vēl liels darbs veicams, lai šādus pakalpojumus padarītu par ilgtspējīgiem. “Pieredzes apmaiņas brauciens man bija kā balzams dvēselei – redzēt, ka sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi cilvēkiem ar smagiem un ļoti smagiem attīstības traucējumiem pastāv tepat Latvijā un jau vairāk nekā 25 gadus, redzēt entuziasmu biedrības vadītāju acīs, dzirdēt pieredzes stāstus, to, kā viss ir attīstījies soli pa solim,” uzsver Anitra Šatrovska, VSAC “Zemgale” filiāles “Rūja” pusceļa mājas vadītāja.  

 

Tomēr vienlaikus viņa uzsver: “Skumjas radīja tas, ka Latvija ir maza, bet, neskatoties uz to, sociālo pakalpojumu attīstība reģionos tik stipri atpaliek no galvaspilsētas. Ikdienā man kā pusceļa mājas vadītājai grūtākais ir nevis sagatavot klientu un sniegt rekomendācijas šai patstāvīgajai dzīvei, bet gan likt noticēt komandai un līdzās pastāvošajai sabiedrībai, ka šie pakalpojumi sabiedrībā ir reāli un ilgtspējīgi. Šāda veida izbraukumi un pieredzes apmaiņa periodiski būtu apsveicama arī turpmāk – iepazīties arī ar citiem pakalpojuma sniedzējiem. Un vēl – veidot izpratni visām pusēm, kuri iesaistīti šajā procesā – pašvaldības darbiniekiem, tuviniekiem.

 

Savukārt VSAC “Latgale” filiāles “Litene” Sociālās nodaļas vadītāja Līga Andrejeva pēc redzētā izceļ: “Sevišķi vērtīga šķiet pieeja, ka cilvēks, kurš dzīvo grupu dzīvoklī, var dienu pavadīt pilnvērtīgāku un doties, piemēram, uz specializēto darbnīcu. Ir cilvēki ar smagākām un vieglākām veselības problēmām, katram tiek pielāgots kāds darbiņš atbilstoši viņa spējām. Turklāt, kā redzējām, darbnīcā izveidotais vēl tiek realizēts tālāk, padarot šo visu jēgpilnu. Daudzi klienti, kuri dzīvo mūsu iestādē, saņemot nepieciešamo atbalstu, arī varētu dzīvot grupu dzīvokļos. Salīdzinot pakalpojumus Rīgā ar mazākām pilsētām, ir atšķirības, bet, ja labi speciālisti strādās arī mazpilsētās, šis process iekustēsies.” 

 

Apmācības VSAC speciālistiem notika deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros, tā mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Vairāk: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vidzeme_ieklauj/info/

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Bīviņa

Vidzemes plānošanas reģiona

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.