11.08.2016
Informācija par pabalstu  mācību piederumu iegādei Valkas novadā

 

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību piederumu iegādei EUR 15.00 ir trūcīgām ģimenēm, kuru bērni ir Valkas novada vispārizglītojošo skolu 1.-12. klases izglītojamie.
Pabalstu var pieprasīt vienreiz kalendārajā gadā, laikā no 1. jūlija līdz 31. oktobrim.

 

Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu mācību piederumu iegādei EUR 15.00 ir daudzbērnu ģimenēm un aizbildņiem, kuru bērni ir Valkas novada vispārizglītojošo skolu 1.-12. klases izglītojamie. Pabalstu var pieprasīt vienreiz kalendārajā gadā, laikā no 1. jūlija līdz 31. oktobrim.

 

Lai saņemtu pabalstu, ar iesniegumu jāvēršas Sociālajā dienestā Valkā Rūjienas ielā 3D vai katrā pagastā pie sociālā darbinieka.

 

Katram Valkas novada skolu 1. klases skolēnam no pašvaldības līdzekļiem pienākas dāvanu karte EUR 15.00 vērtībā, kuras varēs saņemt skolās.

 

Bērniem, kas mācās obligātās pirmskolas izglītības programmā Valkas novada izglītības iestādēs no 5. gadu vecuma pašvaldība nodrošina ēdināšanu EUR 1,14 vērtībā, gan pašvaldības, gan privātajos bērnudārzos.

 

 

Informāciju sagatavoja:  Sabiedrisko attiecību speciāliste Aksana Markoviča

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.