13.08.2021
Kampaņa "Cilvēks, nevis diagnoze" Vidzemes plānošanas reģionā – rožu daudzveidība kā sabiedrības dažādības apliecinājums

12. augustā notika Labklājības ministrijas (LM) deinstitucionalizācijas* (DI) projekta ietvaros rīkotās kampaņas "Cilvēks, nevis diagnoze"* Vidzemes plānošanas reģiona pasākums – rožu dobes ierīkošana, kas tika apvienots ar  DI projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Vidzemes reģionā” sociālo pakalpojumu objektu – Dienas aprūpes centra “Valka” un grupu dzīvokļu mājas – atklāšanu. Pakalpojumus abās vietās nodrošina Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Valkas komiteja.

 

Pasākumā piedalījās Valkas Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļu mājas klienti, Valkas novada pašvaldības, Sociālā dienesta un LSK Valkas komitejas, Labklājības ministrijas, kā arī reģionālo mediju pārstāvji. Vispirms svinīgi tika atvērtas Dienas aprūpes centra “Valka” , bet pēc tam – grupu dzīvokļu mājas durvis. Klātesošajiem bija iespēja noklausīties labklājības ministra padomnieces Anitas Sveces, DI projekta “Vidzeme iekļauj” vadītājas Inas Miķelsones, Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa, kā arī LSK prezidenta Viktora Jaksona jēgpilnās pārdomas kampaņas un DI projekta sakarā.

 

Labklājības ministra padomniece Anita Svece uzsvēra, ka gan projekts, gan kampaņa ir pienesums nākotnes sabiedrībai – tādai sabiedrībai, kur ikviens cilvēks ir vērtība. “Mums ir svarīgi, lai ikviena persona, īpaši mazāk aizsargāta,  justos brīvi un droši, baudītu tiesības dzīvot sabiedrībā un izvēles brīvību. Atšķirīgo nevis atstumjot, bet integrējot, mēs kā sabiedrība apgūstam savu mācībstundu, kļūstam empātiski, vairāk nobrieduši un sakņoti realitātē.”

 

Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa teiktais apstiprināja ‘aksiomu’, ka sekmīgs projekta īstenojums konkrētā novadā nav iedomājams bez komandas darba – pašvaldības ieguldījuma un izpratnes, pareizo sadarbības partneru un pakalpojumu sniedzēju piesaistes.

 

LSK prezidents Viktors Jaksons savā uzrunā pievērsās kampaņas humānajam aicinājumam vispirms ieraudzīt cilvēku, nevis viņa diagnozi: “Diagnozes, protams, ir daudzas un dažādas – galvenā diagnoze, blakus diagnoze, taču cilvēku un viņa dzīvi, pirmām kārtām, raksturo vesela rinda citu parametru – temperaments, emocijas, sociālās prasmes, tāpēc, iespējams, tieši tas ir iemesls sabiedrības daļas attieksmei, kuru kampaņa tiecas mainīt. Teorētiski mēs esam humāni, iekļaujoši, bet realitātē redzam, ka konkrētais novads, pilsēta un pat konkrētā iela nav gatavība akceptēt un sevī uzņemt šo dažādību.”

 

Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki jaunizveidotajā dobē pie grupu dzīvokļu mājas kopīgi iestādīja vienpadsmit dažādu krāsu rožu stādus – ne tikai iemītnieku un darbinieku priekam, bet arī kā apliecinājumu sabiedrības daudzveidībai, jo, kā savā uzrunas noslēgumā teica DI projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone: “Ik rītu  aplūkojot savas rozes, es nebeidzu apbrīnot to dažādību un skaistuma – krāsu, smaržu un apjoma – daudzveidību. Bagātīgo kopskatu es neieraudzītu, ja visas rozes būtu vienādas. Arī mums kā sabiedrībai ir svarīgi pamanīt gan katra cilvēka unikalitāti, gan viņa atšķirību, jo tikai tā mēs varam kļūt par saliedētu un daudzveidīgu kopienu.”

 

Ar pasākumu Vidzemes plānošanas reģionā noslēdzās kampaņas "Cilvēks, nevis diagnoze" reģionālo pasākumu cikls – nedēļas laikā (no 6. līdz 12. augustam) tie tika īstenoti visos piecos Latvijas plānošanas reģionos, arī Zemgales, Kurzemes, Latgales un Rīgas, atspoguļojot tos medijos un sociālajos tīklos. Kampaņa sniedz sabiedrībai iespēju satikt cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem, uzzināt daudzus reālus un neizskaistinātus pieredzes stāstus. Tās mērķis ir palīdzēt paskatīties ar citām acīm uz tiem cilvēkiem, kurus liela daļa no mums iepriekš esam izlikušies neredzam. Pa īstam un ar sirdi ieraudzīt un sadzirdēt viņus, viņu intereses, sapņus, ieceres un dzīves plānus, jo mēs visi, lai cik dažādi un atšķirīgi būtu, esam viena sabiedrība, visi kopā esam MĒS.

 

Papildu informācija:

Guntis Kaldovskis,

LM Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākais eksperts

Guntis.Kaldovskis@lm.gov.lv

29 148 662

 

*Kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze” kopējais mērķis – sabiedrības attieksmes maiņa pret cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī DI procesa norisi kopumā. Savukārt, reģionālo pasākumu mērķis – vietējo kopienu izpratnes sekmēšana, sociālās iekļaušanas veicināšana caur pozitīvas saskarsmes pieredzi.

 

* Deinstitucionalizācijas (DI) projekti ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. DI projektu mērķis ir novērst situāciju, ka personai ir jāpārceļas uz dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, jo tai nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā jeb sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi.

 

Kampaņas atbalstītāji: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas sabiedrisko mediju – Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas – vienotais ziņu portāls www.lsm.lv un Latvijas Televīzija.

 

Kampaņas "Cilvēks, nevis diagnoze" Vidzemes plānošanas reģiona pasākums Valkā (M.Markovskis)
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.