19.02.2018
Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaugt!

Cilvēka dabā ir palīdzēt savam līdzcilvēkam – ziedot naudu labdarības akcijā, uzklausīt drauga bēdu stāstu un ļaut izraudāties uz sava pleca, atdāvināt lietas, kuras pašam vairs nav vajadzīgas, bet kādam lieti noderēs... Bet varbūt Tu esi gatavs atvērt savas mājas durvis un dāvināt sirds siltumu bērniem, kuri palikuši bez vecāku rūpēm un mīlestības? Varbūt arī tavas ģimenes roku vadīts, kāds mazulis var mācīties staigāt, runāt, rūpēties par sevi un apjaust, ka kādam šinī pasaulē ir svarīgs un vajadzīgs?  Varbūt esi gatavs dot savu mīlestību kādam pusaudzim, kurš ļoti ilgojas pēc mājām, neskatoties uz šībrīža spuraino raksturu? Laikā, ko bērns pavada ģimenē, nevis bērnu namā, viņš mācās ģimenes dzīvi un savstarpējās attiecības, iepazīstas ar sadzīvi un ikdienas pienākumiem, apjauš, ka mamma un tētis mīl un rūpējas par bērniem.

 

Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības kursu un saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī ģimene var uzņemt audzināšanā uz noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar par viņiem rūpēties. Audžuģimene dod iespēju šādam bērnam nenokļūt ārpusģimenes aprūpes iestādē, bet gan izaugt ģimeniskos apstākļos. Audžuģimenei ir tiesības izvēlēties, kāda vecuma bērnus viņa būtu gatava uzņemt savās mājās.

 

Lai kļūtu par audžuģimeni:

1. Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta un psihiatra - narkologa izziņas par veselības stāvokli.

2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta audžuģimenes statusa pretendentu dzīves apstākļus, kā arī viņu motivāciju un spējas audzināt bērnu.

3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par audžuģimenes statusa pretendentu piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

4. Audžuģimenes statusa pretendenti bez maksas noklausās mācību kursu.

Kursos kvalificēti speciālisti - mediķi, juristi, psihologi, sociālie darbinieki vada lekcijas par bērnu aprūpes un attīstības jautājumiem, saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un citām aktuālām tēmām, kas noderīgas ne vien audžuģimenei, bet ikvienai ģimenei. Kursu noslēgumā to dalībnieki kārto eksāmenu un saņem apliecību.

5. Bāriņtiesa pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar pretendentiem un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.

6. Ja ģimenē tiek ievietots bērns, tiek noslēgts līgums starp ģimeni un pašvaldību.

 

Par materiālo atbalstu audžuģimenei.

1. Valsts piešķirtā atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu (iesniegums jāraksta VSAA).

  • No 2018. gada 1. janvāra atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs ir atkarīgs no audžubērnu skaita audžuģimenē:
  • par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu – 171 eiro mēnesī,
  • ja audžuģimenē ir ievietoti divi bērni – 222,30 eiro mēnesī,
  • ja trīs un vairāk bērnu – 273,60 eiro mēnesī.

 

2. Valkas novada domes noteiktie pabalsti audžuģimenei ( iesniegums jāraksta Valkas novada sociālajā dienestā):

  • ikmēneša pabalsts bērna uzturam tiek aprēķināts un izmaksāts atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem par katru audžuģimenē ievietoto Valkas novadā dzīvesvietu deklarējušo bērnu šobrīd tas ir 215 eiro par bērnu no 0-6( ieskaitot) gadiem un 258 eiro par bērnu no 7-17(ieskaitot) gadiem.
  • vienreizējais pabalsts bērnam nepieciešamā mīkstā inventāra un apģērba iegādei ir 300 eiro apmērā par katru audžuģimenē ievietoto Valkas novadā dzīvesvietu deklarējušo bērnu.
  • ja bērns vienā audžuģimenē ir pavadījis piecus gadus un turpina tur atrasties, audžuvecākam ir tiesības pieprasīt un atkārtoti saņemt vienreizēju pabalstu bērnam nepieciešamā mīkstā inventāra, un apģērba iegādei 150
  • apmaksātas brīvpusdienas skolā vai pirmskolas izglītības iestādē 100% apmērā;
  • pabalsts veselības aprūpes un/vai psihologa apmeklējuma saistīto izdevumu segšanai līdz 100 eiro gadā, pēc izdevumu apliecinošu dokumentu piestādīšanas.

 

Bez materiālā atbalsta katrai audžuģimenei ir tiesības saņemt pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.    

 

Sīkāku informāciju par apmācībām un audžuģimenes statusa iegūšanu varat saņemt zvanot Valkas novada bāriņtiesai tel. 64725933, mob.: 29453790, par materiālo atbalstu Valkas novada sociālajam dienestam tel.64725937, mob.29452453.

 

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai neko nezini par audžuģimenēm, vai Tevi vienkārši urda ziņkāre! Palīdzēsim kopā mūsu bērniem!

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.