23.01.2023
Par grozījumiem Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanas nosacījumos

Labklājības ministrija atgādina, ka 2022. gada 18. oktobrī  tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. - 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu grozījumi), kas paredz, ka no 2023. gada 1. janvāra Fonda atbalstu būs tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras atbilst:

-     trūcīgas mājsaimniecības statusam;

-     krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecības statusam;

-     maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro).

 

Tāpat kā līdz šim pamats Fonda atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa. Vienlaikus tiek saglabāta prasība uz pašvaldību sociālo dienestu izsniegtajām izziņām maznodrošinātām mājsaimniecībām (kurās ienākumi nepārsniegs 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro) veikt norādi/ atzīmi “Mājsaimniecība atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. - 2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi" 4.1.3. apakšpunktu”.

 

Tāpat kā līdz šim, Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammā SOPA šāda norāde tiks iekļauta automātiski brīdī, kad dienesta darbinieks reģistrēs maznodrošinātās mājsaimniecības ar ienākumiem līdz 376/264 euro izziņu.

 

Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības minimālo ienākumu slieksnis noteikts mazāks par 376/264 euro, Fonda atbalstu var saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības iepriekš minētajā kārtībā.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.