21.12.2020
Plānošanas reģioni ir lielisks resurss atbalstošā un koordinējošā darbā ar pašvaldībām

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam izstrādē, piedaloties Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, sociālo pakalpojumu sniedzēju un Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem, 17. decembrī ZOOM platformā norisinājās fokusgrupas diskusija - sociālā drošība un veselība t.sk. pakalpojumu pieejamība, organizācija, veselīgs dzīvesveids, iespēju vienlīdzība. Tematiskās fokusgrupas mērķis bija apzināt galvenos sociālās un veselības jomā risināmos jautājumus Vidzemē, lai nākamajā plānošanas periodā virzītos uz veselīgāku sabiedrību, drošāku un iekļaujošāku dzīves vidi vidzemniekiem. Diskusiju laikā  dalībnieki vienojās, ka visa centrā viennozīmīgi izvirzāms cilvēks un viņa vajadzības – cilvēka vajadzībās balstīti sociālie un veselības pakalpojumi, pakalpojumu pieejamība visām iedzīvotāju grupām un mobilitāte reģionā. Lai risinātu trūkstošo speciālistu un pakalpojumu pieejamības problēmu reģionā,  nākotne nav iedomājama bez digitāliem risinājumiem dažādu pakalpojumu nodrošināšanā.

 

Dienas kopsavilkumā diskusijas dalībnieki iezīmēja plānošanas reģiona lomu sociālo un veselības jautājumu attīstībā. “Tieši deinstitucionalizācijas projekta ieviešanas laikā saskatījām Vidzemes plānošanas reģiona nozīmi. Process aptver visu reģionu, kas nebūtu iespējams bez plānošanas reģiona projekta vadības,” pauda Smiltenes novada Sociālā dienesta vadītāja Inta Siliņa. Labklājības ministrija un Veselības ministrija saredz plānošanas reģiona lomu jaunu pakalpojumu attīstīšanā un ieviešanā. “Plānošanas reģioni ir lielisks resurss atbalstošā un koordinējošā darbā ar pašvaldībām,” uzsvēra Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta eksperte Kristīne Lasmane.

 

Deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešana prasa ne tikai uzraudzīt procesu, bet veicināt sadarbību starp pakalpojumu sniedzējiem, pašvaldībām un ministriju. Projekta komanda sniedz ne vien konsultatīvu atbalstu sadarbības partneriem, bet arī veicina pakalpojumu sniedzēju piesaisti reģionam, organizē pieredzes apmaiņas braucienus un veic sabiedrības informēšanas pasākumus. “Mēs esam mediatori, savedēji un iedrošinātāji. Mūsu pieeja – nodrošināt mūsu sadarbības partneriem atbalstu, lai viņi var veltīt visu savu uzmanību atbalsta sniegšanai iedzīvotājiem, nevis risinātu administratīvus jautājumus,” – Ina Miķelsone, projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja.

 

Informāciju sagatavoja:

Naula Dannenberga

Projekta "Vidzeme iekļauj" sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.