02.01.2023
Saistībā ar patēriņa cenu strauju pieaugumu mazaisargātajiem būs pieejamas papildu pārtikas pakas

2022. gada 18. oktobrī valdībā tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. - 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu grozījumi).

 

MK noteikumu grozījumi paredz, ka no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. janvārim un no 2023. gada 1. februāra līdz 2023. gada 30. aprīlim katrai personai mājsaimniecībā, kurai pašvaldības sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu par tās atbilstību trūcīgās, maznodrošinātās (ar ienākumiem 327/229 euro) vai krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecības statusam, ir tiesības papildus saņemt vienu pārtikas komplektu par katru iepriekš minēto laikposmu.

 

Informatīvais materiāls par Fonda atbalstu – “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

 

Vienlaikus MK noteikumu grozījumi paredz, ka no 2023. gada 1. janvāra Fonda atbalstu būs tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras atbilst:

-     trūcīgas mājsaimniecības statusam;

-     krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecības statusam;

-     maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro).

 

Tāpat kā līdz šim pamats Fonda atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa. Vienlaikus tiek saglabāta prasība uz pašvaldību sociālo dienestu izsniegtajām izziņām maznodrošinātām mājsaimniecībām (kurās ienākumi nepārsniegs 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro) veikt norādi/ atzīmi “Mājsaimniecība atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. - 2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi" 4.1.3. apakšpunktu”.

 

Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības minimālo ienākumu slieksnis noteikts mazāks par 376/264 euro, Fonda atbalstu var saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības iepriekš minētajā kārtībā.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.