29.07.2020
Sociālais dienests aicina pieteikties pretendetus ģimenes asistenta amatam

 

Labklājības ministrija īsteno ESF projektu “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001), kura mērķis ir sociālo dienestu darba efektivitātes paaugstināšana un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitātes pilnveidošana. 

 

Viena no projektā īstenotajām aktivitātēm ir ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana, kurā vēlamies ņemt dalību arī mēs - Valkas novada sociālais dienests. Pilotprojekta ietvaros 3 mēnešus tiks apmācīts un vismaz 2 gadus varēs strādāt ģimenes asistents.

 

Apmācības plānots uzsākt indikatīvi 2020. gada septembrī, savukārt pilotprojektu - indikatīvi 2020. gada novembrī. Pilotprojekts tiks īstenots 2 gadus.

 

Lai iesaistītos pilotprojektā, ģimenes asistentam ir jābūt vismaz ar 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību, ar ļoti labām komunikācijas prasmēm, empātiskam, ar vēlmi palīdzēt, bet ne padarīt cilvēka vietā. Tādu cilvēku meklējam.

 

Sīkāku informāciju varat iegūt zvanot 29452453 vai rakstot sociālais.dienests@valka.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Natālija Dubrovska,

Valkas novada Sociālā dienesta vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.