21.01.2022
Valkas novada Sociālais dienests informē

Valkas novada Sociālais dienests informē:

 

1.   ir saņemtas vienreizlietojamas maskas, ko bez maksas var saņemt trūcīgas un maznodrošinātas personas. Maskas tiek izsniegtas personām no 12 gadu vecuma, jo bērni vecumā 12 gadiem  arī turpmāk varēs lietot nemedicīnisku (auduma) masku.  Katrai personai tiek izsniegta viena kaste (50 gab.) medicīniskās maskas. Personas, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss maskas var saņem Valkā – Sociālajā dienestā Rūjienas ielā 3D,pagastos – pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka.

 

2.   atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas un invalīdi, kā arī ģimenes, kurās ir tikai pensijas vecuma personas un/vai invalīdi, tiek aicināti vērsties sociālajā dienestā (pagastos pie sociālā darbinieka pagasta pārvaldē), lai noskaidrotu, vai ir tiesīgi saņemt mājokļa pabalstu, un kādi dokumenti jāiesniedz, lai izvērtētu personas vai ģimenes materiālo situāciju. Pēc normatīvo maksājumu veikšanas par mājokli atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai invalīdam uz rokas jāpaliek 272,50 eiro, bet pensijas vecuma personu un/vai invalīdu ģimenei uz rokas jāpaliek 370 eiro.

 

Sociālā dienesta darbinieki apmeklētāju pieņemšanu veic pēc iepriekšēja pieraksta, tādēļ papildus informāciju varat saņemt zvanot:

 

Valkā

sociālā darbiniece Evita Bašķe              27291148

sociālā darbiniece Zane Zariņa             28687967

dienesta vadītāja Natālija Dubrovska    29452453

 

Ērģemes pagastā un Kārķu pagastā

Sociālā darbiniece    Zita Roze             28673013

 

Vijciema pagastā un Zvārtavas pagastā

Sociālā darbiniece Gunita Beikmane     29264215

 

Valkas pagastā

Sociālā darbiniece Kristīne Klaipa         28692945

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.