23.09.2021
Var pieteikties atelpas brīža pakalpojuma saņemšanai bērniem ar invaliditāti un īpašas kopšanas nepieciešamību

Aicinām pieteikties bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākus, aizbildņus, audžuģimenes dalībai izmēģinājumprojektā “Atelpas brīža pakalpojums mājoklī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”Atelpas brīža pakalpojuma mājoklī (turpmāk - AB pakalpojums mājoklī) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk - bērniem ar FT) apraksta izstrāde un aprobācija tiek veikta Labklājības ministrijas Eiropas Sociālā fonda projekta (ESF) nr. 9.2.2.2/16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros ar ESF līdzfinansējumu.AB pakalpojuma mājoklī bērniem ar FT apraksta izstrādi un aprobēšanu izmēģinājumprojektā veic biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.AB pakalpojums mājoklī ir īslaicīgs sociālās aprūpes un uzraudzības pasākumu kopums bērna ar FT dzīvesvietā vai citā bērnam drošā vidē, kas nav institūcija. AB pakalpojums mājoklī paredz kvalificēta bērna aprūpes un uzraudzības pakalpojuma sniegšanu, kā arī drošu, saturīgu un lietderīgu dienas organizēšanu, sekmējot bērna vispusīgu attīstību un nodrošinot bērna ar FT īslaicīgu aprūpi, atslogojot bērna vecākus no aprūpes un uzraudzības pienākumu veikšanas.Izmēģinājumprojektam var pieteikties vecāks/bērna likumiskais pārstāvis/audžuģimene, ja bērns ir vecumā no 3 - 17 gadiem (ieskaitot). Bērnam jābūt Veselības un darbnespējas ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk - VDEĀVK) noteiktai invaliditātei un īpašas kopšanas nepieciešamībai.Dalībai izmēģinājumprojektā kopumā tiks reģistrēti 50 bērni (10 bērni no katra Plānošanas reģiona), dalībnieki tiks reģistrēti pieteikšanās secībā, izvērtējot atbilstību izmēģinājumprojekta kritērijiem un nodrošinot iespējami plašu reģionālo pārklājumu.AB pakalpojuma mājoklī laikā vecāki/bērna likumiskais pārstāvis/audžuģimene nedrīkst atrasties AB pakalpojuma mājoklī sniegšanas vietā.

 

AB pakalpojums mājoklī izmēģinājumprojektā tiek nodrošināts 15 diennaktis vienam bērnam, no kurām:

  • 3 diennaktis (72 stundas) var tikt izmantotas iepazīšanās periodam un piesaistes veidošanai starp bērnu un AB pakalpojuma mājoklī pakalpojuma sniedzēju. Tās tiek dalītas pa stundām, atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām.
  • 12 diennaktis tiek nodrošinātas diennakts apjomā un netiek paredzēta iespēja tās dalīt pa stundām.

 

Pieteikšanās būs aktīva līdz 2021. gada 6. oktobrim.

Kontaktinformācija: Projekta vadītāja - Inga Brente - Mieze, k.t. 26600331, inga.brente.mieze@samariesi.lv<mailto:inga.brente.mieze@samariesi.lv>

Saite tiešsaistes pieteikuma aizpildīšanai: ŠEIT
Informāciju sagatavoja:

Inese Zintberga,
Sociālo pakalpojumu departamenta projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" koordinatore

Labklājības ministrija

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.