10.09.2020
Sociālo lietu komitejas darba kārtība (14.09.2020.)

Sēde sasaukta 2020.gada 14.septembrī, plkst.8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par vienreizēja materiālā pabalsta piešķiršanu dzīvojamās platības “Druvas”, Vijciema pagasts īrniekiem.

ZIŅO – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

2.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.