14.03.2023
Sociālo lietu komitejas darba kārtība (16.03.2023.)

2023.gada 16.martā

Sēde sasaukta pulksten 8:15

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē.

 

Darba kārtība:

1.     Par zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšanu Valkas novada iedzīvotājiem

Ziņo – Kristīne Klaipa, Vecākais sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

 

2.     Par Valkas novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu

Ziņo – Kristīne Klaipa, Vecākais sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

 

3.     Par *** iesnieguma izskatīšanu

Ziņo – Kristīne Klaipa, Vecākais sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

 

4.     Par atbalstu onkoloģisko pacientu biedrībai

Ziņo – Dace Bašķe, komitejas priekšsēdētāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.