13.08.2021
Sociālo lietu komitejas darba kārtība (16.08.2021.)

2021. gada 16. augustā

Sēde sasaukta pulksten 8:15

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē

 

Darba kārtība:
1. Par Latvijas Studentu fonda iesnieguma izskatīšana
Ziņo – Natālija Dubrovska, Valkas novada Sociālā dienesta vadītāja


2. Par saistošo noteikumu Nr. __ “Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Valkas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Ziņo – Natālija Dubrovska, Valkas novada Sociālā dienesta vadītāja


3. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.